Ny rapport om olikheter i bedömning av normalt föräldraansvar i assistansersättningen

Idag, den 6 maj 2014, presenterade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sin rapport 2014:6 Vad är normalt? Med anledning av denna rapport och de brister som redovisas avseende Försäkringskassans bedömning av föräldraansvaret vid assistansersättning utkommer härmed Assistansjuristerna med ett pressuttalande.

Assistansjuristerna AB

Assistansjuristerna är en juristbyrå som är specialiserad på ärenden gällande assistansersättning och personlig assistans. Byrån bistår personer med funktionshinder med att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning. Juristbyrån är ledande på området och har således stor erfarenhet av Försäkringskassans handläggning av ärenden gällande bedömningen av föräldraansvaret vid assistansersättning.

Bakgrund

Försäkringskassan har svårt att säkerställa en enhetlig handläggning av assistansersättning till barn. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som har undersökt hur Försäkringskassan i sin bedömning av assistansersättning tar hänsyn till det så kallade föräldraansvaret.

Olika bedömningar inom samma myndighet

Rapporten vittnar om att Försäkringskassans bedömning av föräldraansvaret är rättsosäker av flera anledningar. Det framgår bl.a. av intervjuer med handläggare vid olika lokala FK-kontor (LCF) att bedömningen varierar beroende på vart i landet ett ärende handläggs. Ett exempel på detta är att synen på om avdrag för föräldraansvar ska göras efter att barnet fyllt 12 år skiljer sig åt vid olika LFC. Vid flera LFC uppgav även handläggarna att de, vid sidan av vad som följer av praxis, utgår från egna och kollegors erfarenheter av vad barn utan funktionshinder i samma ålder klara av.

Assistansjuristernas kommentar

- Det är skrämmande att efter 20 år är det samma problematik inom Försäkringskassan. Det är stora skillnader beroende på vart i Sverige man bor och metoderna är mycket orättsäkra då det är Försäkringskassans handläggare som gör egna bedömningar utan något som helst metodstöd. Detta drabbar de 3000 barn som idag har assistansersättning.

- De brister som ISF:s rapport presenterar kommer således inte som någon nyhet för Försäkringskassan själv och frågan är således när bristerna ska åtgärdas? I väntan på att Försäkringskassans handläggare ska förses med den kunskap och utbildning som krävs för att företa en enhetlig och rättssäker bedömning av föräldraansvaret i frågor om assistansersättning så föreligger fortsatt en mycket osäker och obehaglig situation för de sökande.

Ladda hem Assistansjuristernas kommentar som PDF

Läs ISF pressmeddelande och rapporten